Kế toán công ty du lịch

Mỗi công việc kế toán của một nghành nghề nào đó đều có những đặc thù công việc khác nhau.Đối với nghề kế toán công ty du lịch cũng vậy.Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về  nghề kế toán trong lĩnh vực kế toán công ty du lịch thì bài viết sau mong rằng có thể mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan nhất về công việc của một kế toán công ty du lịch.

Công việc của kế toán công ty du lịch

Đối với các hoạt động du lịch,lữ hành,kế toán tính giá thành theo từng dịch vụ,hợp đồng tour.Giá thành được chia ra thành 3 nội dung chính gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,chi phí nhân công,chi phí sản xuất chung.Sau khi tập hợp đầy đủ chứng từ,hóa đơn chi phí thì kế toán tiến hành định khoản và ghi sổ kế toán các nghiệp vụ phát sinh.

Tính toán giá thành đối với từng dịch vụ đi tour.

Tính toán các khoản tạm ứng cho nhân viên hướng dẫn tour du lịch,nhân viên điều hành tour.

Thanh toán các khoản trả trước cho nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tour(tiền phòng,tiền ăn,tiền vé).

Thu tiền khách hàng ứng trước tiền đi tour(cá nhân,tổ chức đặt tiền đi tour).

Nghiệp vụ của kế toán công ty du  lịch

Kế toán công ty du lịch quản lý các phần phát hành tiền,tài sản,hàng hóa,thuế,lương cho nhân viên như bình thường.Tuy nhiên riêng doanh thu-giá vốn có sự khác biệt và theo từng quy mô và loại hình du lịch mà có cách tính toán sao cho phù hợp.

Cách tính doanh thu : có thể phát sinh doanh thu tour,doanh thu cho thuê xe,thuê hướng dẫn viên.Căn cứ vào hợp đồng du lịch khi hoàn thành hợp đồng thì 2 bên ký xác nhận thanh khoản.Sau đó kế toán xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu.

Giá vốn : Mỗi khi có hợp đồng du lịch được ký kết thì công ty sẽ lập bảng tính dự trù chi phí giá vốn để hoàn thành tour(các chi phí ăn ở,đi lại,xe cô,tiền cho nhân viên hướng dẫn,tiền trả dịch vụ của nhà cung cấp).Các chi phí này có thể được giữ nguyên giá hoặc thay đổi theo mùa vụ.Công ty du lịch nhận tiền ứng trước từ khách sau đó tạm ứng cho nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên hướng dẫn du lịch.Sau khi kết thúc tour nhân viên làm hồ sơ hoàn ứng.Kế toán sẽ hạch toán vào giá vốn du lịch.

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về nghề kế toán công ty du lịch thì những thông tin về công việc và nghiệp vụ trên có thể giúp bạn hình dung được nghề kế toán công ty du lịch là như thế nào.Chúc bạn luôn thành công trong sự lựa chọn công việc  của mình.