Thuế nhập khẩu tàu thuyền

Thuế nhập khẩu tàu thuyền là loại thuế được thu khi cá nhân hoặc tổ chức muốn mua tàu,thuyền của các đơn vị cung cấp bên ngoài.Tùy theo từng loại tàu thuyền mà có cách tính thuế khác nhau.Nếu bạn là người đang có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này.Hãy cũng tìm hiểu về thuế nhập khẩu tàu thuyền và thuế suất áp dụng cho từng loại tàu thuyền ra sao nhé.

Căn cứ Điều 35 Nghị định 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển quy định:

“Điều 35. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tàu biển:

Căn cứ quyết định mua, bán, đóng mới tàu biển; hợp đồng mua, bán, đóng mới tàu biển; biên bản giao nhận tàu biển và văn bản xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu biển của Cục Đăng kiểm Việt Nam sau khi thực hiện kiểm tra lần đầu đối với tàu biển nhập khẩu, cơ quan hải quan có trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tàu biển. Việc kiểm tra thực tế tàu biển xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện tại Việt Nam hoặc các địa điểm khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định”.

Continue reading “Thuế nhập khẩu tàu thuyền”